Kullanıcı Sözleşmesi

Son Değişiklik: 02 Şubat 2022

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
Sitemize üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesini okuduğunuzu, anladığınızı ve hükümlerin tamamını kabul ettiğinizi ve onayladığınızı hiç bir şüpheye yer bırakmadan kabul ve beyan etmiş olursunuz.

1. Taraflar
İşbu sözleşme; WBots Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır, WBots ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: WBots.NET isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak WBots tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak WBots tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı sözleşme maddelerini ihlal eden durumlarda WBots'un tüm yaptırımlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve WBots tarafından, kullanıcının mail adresine gönderilen doğrulama bağlantısına tıklaması ile üyelik süreci tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, WBots tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, WBots tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyeliğinin haklarından yararlanabileceği sonucunu doğurmayacaktır. Bundan dolayı üyelikleri aktif olmayan kullanıcılar hiç bir hak talep edemeyecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, WBots'a hizmet almak için üye olduğunu, bunun haricinde farklı amaçlar ile sistemi kullanamayacağını, kullandığı takdirde oluşacak olan zararları üstleneceğini kabul eder.
 3. Kullanıcı'ların WBots tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının email adresi, ad & soyad, şifre v.b. güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden WBots'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. WBots, Kullanıcı'lar tarafından WBots'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 5. Kullanıcı'lar, WBots'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye veya kuruma devredemezler.
 6. Kullanıcı'lar, WBots'un bir yayın platformu olmadığını kabul ederler. Kullanıcı'lar, WBots'un internet tarama süreçlerinde bulunan tüm materyallerin kullanımı ile ilgili sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul ederler. Kullanıcı'lar, WBots'a direkt olarak, dolaylı olarak veya atıfta bulunarak herhangi bir sorumluluk yükleyemeceğini işbu sözleşme ile peşinen kabul eder.
 7. Kullanıcı'lar, taranılan web siteleri ile ilgili verilerin bir kısmını veya tamamını kullanırken, kullanılan materyaller ile ilgili tüm yasal ve hukuki sorumluluğun kendilerinde olduğunu bilir, kabul eder ve bu süreçte WBots'a direkt olarak, dolaylı olarak veya atıfta bulunarak bir sorumluluk yükleyemezler.
 8. Kullanıcı'lar, üyelik panelinde yer alan herhangi bir sayfanın; ekran görüntüsü, videosu, kaynak kodları ve site ile ilgili herhangi bir materyali kopyalama, dağıtma vb. tüm işlemleri Site'den yazılı izin almadan yapmaları halinde doğabilecek tüm zararı karşılayacağını peşinen kabul eder.
 9. Kullanıcı'lar İşbu Sözleşmede belirtilen maddelerin tamamını kabul eder, Ayrıca; WBots'un, sözleşme maddelerini değiştirmesi / kaldırması / yeni sözleşme maddesi veya eki eklemesi durumunda yeni oluşan veya düşen şartları kabul edeceğini, kaldırılan maddelerle ilgili şartların değişikliğini de kabul edeceğini, Kullanıcı'nın bu değişiklikleri kabul etmediği durumda ise WBots'u kullanmayacağını ve tüm hizmetlerden bir daha yararlanamayacağını, değişen, eklenen veya kaldırılan maddelerden dolayı WBots'u sorumlu tutmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

5.2. WBots'ın Hak ve Yükümlülükleri

 1. WBots, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. WBots, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 2. WBots, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 3. WBots, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve taranan web siteleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Taraf olmaz veya sorumluluk kabul etmez.
 4. WBots, Kullanıcı Sözleşmesi maddelerinde bir değişiklik yaptığında Kullanıcı Sözleşmesi başlığı altında 'Son Değişiklik' tarihini güncelleyecektir.
 5. WBots, çeşitli sebeplerle Kullanıcı'ların Site'yi kullanımını kısıtlayabilir, durdurabilir veya sonlandırabilir.

6. Geri Ödeme

 1. WBots, 'Ücretsiz Deneme Paketi' ile Kullanıcı'ların sitelerini WBots ile entegre etmelerini beklemektedir. Entegrasyon süreci başarılı olduğunda ve hizmetleri kullanmada bir problem olmadığında paket alımı gerçekleştirilmelidir. Entegrasyon süreci tamamlanmadan paket alımı yapılmamalıdır. Bundan dolayı Paket alımı gerçekleştirildiğinde entegrasyon sorunundan dolayı geri iade WBots insiyatifindedir.
 2. WBots'dan alınan hizmetlerde yaşanan problemler ile ilgili olarak; Kullanıcı'ların geri ödeme taleplerinde, ilgili hizmette yaşanan problemin WBots tarafında olduğu takdirde WBots'un problemi çözmek için 7 iş günü bulunmaktadır. 7 iş günü içerisinde çözülemeyen problemlerde Kullanıcı'nın yapmış olduğu ödeme tutarından, aracı ödeme kuruluşunun komisyon payları ve ilgili paketin kullanım yapılan günleri düşülerek WBots Kullanıcı'ya geri ödeme yapar.